För en tid sedan när jag mediterade kom en röst som sa ”Tao vill skriva en bok genom dig”. Jag blev både förvirrad, tvivlande och glad. När jag så började skriva var det till en början tufft eftersom jag tvivlade på det rena budskapet. Men jag lärde mig skilja på Taos ord och min personlighet. Nu är det lätt eftersom Solomina tar kommandot oftast.

Tao

Tao definierar sig själv så här:

” Jag, Tao är ursprungets energi. Jag består av ljus och kärlek men jag är inte fullständig. Jag utvecklas också dock på en annan nivå än människorna.”

Ajna i stugan 8x8 beskurenSolomina

Solomina är mitt högre jag och har direkt kontakt med Tao.  När jag arbetar – jag arbetar idag som terapeut, coach och handledare för chefer –  överlämnar jag mig till henne och hon gör jobbet. Hon viskar svar på frågor och när jag lyssnar till vad hon säger blir allt bra.

Både Solomina och jag vill hjälpa människor att komma förbi alla begränsningar och uppleva sin egen potential och kraft. Jag antar att det är denna önskan som gjorde att Tao ville skriva boken genom mig. Tao vill att jag ska arbeta med att hjälpa människorna med boken som underlag och det gör jag gärna.

 

 

Ajna Solomina Signal

Ajna har arbetat ica 15 år som terapeut, coach och handledare. Vidare har Ajna arbetat med ledarutveckling i olika företag och branscher. Utbildning omfattar motsv. kandidat med inriktning på psykologi och ledarskap, terapututbildningar hos Psykolsyntesakademin och Osho meditationscenter, Motiverande Intervju (MI) sant ett antal kurser i förändringsledning. Ajna skrev boken Det gränslösa ledarskapet 1991.

Även om jag har arbetat mycket med mig själv och har öppet hjärta är jag inte färdig. Jag utvecklas också hela tiden men jag hjälper gärna andra på vägen.

Kontakt                     maila mig