Du är inte ensam. Vi hjälper dig

Solomina tillsammans med Tao

ger dig individuellt stöd och bearbetning av det som händer i din utveckling. Det görs på två olika sätt:

1. Personligt stöd under minst 5 gånger

Du tar upp det som händer i din utveckling och du får hjälp att bearbeta och processa. Varje möte är max 1,5 tim och  du bestämmer tiden mellan varje möte.

IMG_51802. Utvecklingprocess under längre tid

Processtöd innebär att vi arbetar med din utveckling, känslor, tankar och minnen både från detta liv och som finns i dina celler. Du får lära dig att vara grundad och i kroppen. Du  lär dig kommunicera med kroppen och ditt högre jag. Givetvis arbetar vi med dina drömmar och ditt energifält. Men det är du som styr vad som ska hända varje gång vi ses. Din process och din vilja att utvecklas är det som styr innehållet vid träffarna.

Träffar 1 tim per vecka över längre tid.