BoktitelBoken

Investering 220 kronor. Boken betalas mot faktura eller genom förskottsbetalning. Så fort betalning erlagts skickas boken omgående. Frakt tillkommer vid köp om 1 bok.

 

Personligt stöd om minst 5 gånger

Investering  för 5 gånger 4 000 kronor. Varje tillfälle ca 1,5 tim. Du betalar enligt avtal som upprättas före starten.

Individuell transformationsprocess under längre tid

Träffar en timme per vecka under längre tid. Du investerar 700 kronor per timme och betalar enligt överenskommelse.

Plats för all individuellt arbete är Barnängsgatan i Stockholm

Process som gör att du blommar

Process som ökar din medvetenhet

Investering 2 500 kronor för alla 5 träffar.  Betalas per faktura med 1 000 kronor  som anmälningsavgift och resterande 7 dagar före startdatum.

Transformation

Investering för 10 heldagar med individuellt stöd per telefon och mail är 12 000 kronor. Betalas mot faktura med 2 500 kronor som anmälningsavgift och resterande 7 dagar före startdatum eller genom annan överenskommelse.

Plats för alla möten i grupper meddelas före start.